Relacja BDSM BDSM-Beziehung

Bdsm co to jest

 

Wokół BDSM narosło więcej mitów, niż można sobie wyobrazić. Każdy zna ten skrót, ale nikt tak naprawdę nie wie, co on oznacza.

Zaskoczę Was. BDSM to nie przemoc w łóżku tylko sposób na życie.

To wiemy wszyscy: BDSM – skrót pochodzący od słów „przywiązanie” i „dyscyplina” (ang. bondage & discipline, B&D), „dominacja” i „uległość” (ang. domination & submission, D&s, D/s), sadyzm i masochizm (ang. sadism & masochism, S&M).

BDSM to filozofia życia. Sposób na budowanie relacji pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi.

W takim związku jedna ze stron jest dominująca, druga uległa i podporządkowana emocjonalnie. Całość jednak polega na szacunku do obu partnerów i okazywaniu sobie uczuć.

Zależność dwóch osób, szczególnie na płaszczyźnie BDSM nosi w sobie potężną dawkę emocjonalną i psychologiczną. Dominację i uległość spotykamy na każdym kroku dnia codziennego. Jednak, całkowite podporządkowanie, określenie granic, których osoba uległa nie ma prawa przekroczyć, sporządzenie kodeksu postępowania, tego, co, kiedy i jak może zrobić i wykonać, to już, co innego.

Do tego musi pojawić się zaufanie, wobec Pana lub Pani, później wzajemna relacja może je jedynie wzmocnić, nadać mu wymiar bardziej wyrazisty, ponadczasowy i doprowadzić do spełniania coraz bardziej wyrafinowanych fantazji seksualnych.

BDSM nie jest i nigdy nie będzie, sypialnianą zabawą, kwestią chwili, wolnego czasu, łóżkowych igraszek. To, być i żyć dla kogoś z pełnym oddaniem przez całą dobę, cały tydzień, rok, a jeśli to możliwe to dłużej.

Świat BDSM to psychiczna i fizyczna dominacja nad drugą osobą z jasno wytyczonymi regułami postępowania. Ma głęboki wpływ na psychikę i filozofię życia, a seks jest jego pięknym uzupełnieniem. Relacja BDSM to bezgraniczne zaufanie, oddanie się, aż do zniewolenia, które daje wolność, odarcie z reguł, oczyszczenie z zakazów, nakazów, fałszywej moralności, pruderii.

Główną zasadą jest pokazywanie świata osobie uległej przez osobę dominującą. Uczenie reguł, panujących w świecie. Wytyczanie schematów postępowań, które są ważne w codziennym życiu. Odkrywanie nowych pokładów seksualności, wrażliwości. Jest to również pełne uzależnienie psychiczne od osoby dominującej, która ma pełną władzę nad uległą.

System kar i nagród jest tylko sposobem na egzekwowanie podporządkowania. Ma na celu sprawienie przyjemności poprzez stanowczość lub ból.

Kary muszą jednak mieścić się w granicach akceptowalności osoby uległej. Można jednak tą akceptowalność przesuwać dalej, poprzez rozmowy i uzgodnienia.

W takim związku dominacja musi się mieszać z uczuciem i szacunkiem do osoby uległej. Zadawanie bólu musi być przyjemne dla obu stron, w pełni uzgodnione i akceptowalne. Nie wolno używać przemocy fizycznej bez uzgodnień i akceptacji. Zasada jest prosta: tłumaczyć, uczyć, badać, głaskać i karać. Priorytetem jest zdobycie pełnego zaufania osoby uległej i wykorzystanie tego dla jej zadowolenia fizycznego i psychicznego.

Świat BDSM jest światem dla większości obcym i niezrozumiałym. Często jednak spotykam się z ludźmi, którzy deklarują przynależność do tego świata, nie mając w ogóle pojęcia, co do zasad w nim panujących. Propozycje w stylu „na ostro”, „zdecydowanie” lub „będę Twoim Panem” nie maja często nic wspólnego z tym światem a raczej zadaniem czystej przemocy fizycznej. Ludzie z tego środowiska żyją wśród nas i na pewno nie afiszują się tym na pierwszej randce opowiadając o swojej sile czy potrzebach zadawania bólu. Wiedzą, że taki związek odbywa się w zaciszu sypialni, a nie na oczach widzów.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj BDSM.

Są osoby, które poprzez uległość lub dominację odreagują stres. Na co dzień osoby władcze i decyzyjne, często w zaciszu sypialni oczekują od partnera anonimowości, dyskrecji, ale i większej stanowczości. Nie buduje się tu relacji. Relacją są wspólne zainteresowania i spełnianie wspólnych fantazji.

Seks jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Nie jest związany z jednym tylko partnerem, ale z tym co chcemy przeżyć i na co jesteśmy gotowi. Każdy z nas go inaczej postrzega, każdy czegoś innego oczekuje.

 

 

Tantra co to jest Tantra fakty i mity. Przeczytaj następny artykuł.

Tantra co to jest

 

Jesteś zainteresoana profesjonalną sesją zdjęciową w stylu BDSM? Wejdź, zobacz, sprawdź.

Fotograficzna sesja aktu Sesja zdjeciowa aktu Zobacz sesję zdjeciową aktu

BDSM, Co to jest bdsm, BDSM co to jest

 

BDSM to skrótowiec od angielskich słów: Bondage (Więzanie), Discipline (Dyscyplina), Dominance (Dominacja), Submission (Podporządkowanie), Sadism (Sadysta) i Masochism (Masochochista). Jest to zbiór praktyk seksualnych, które obejmują różne formy dominacji, podporządkowania, kontroli, bólu, fetyszyzmu i roli gry.

W BDSM uczestnicy, często określani jako dominujący (dominants) i ulegli (submissives), angażują się w aktywności i scenariusze, które obejmują kontrolę, fizyczne lub emocjonalne więzanie, dyscyplinę, upokorzenia, uderzenia, fantazje i inne elementy. Jest to zawsze praktykowane na zasadzie dobrowolności, z zaufaniem, wzajemnym porozumieniem i z uwzględnieniem granic i zgody wszystkich stron.

Warto podkreślić, że w środowisku BDSM bezpieczeństwo, zaufanie i zgoda są niezwykle ważne. Zasady komunikacji, negocjacji i określania granic są nieodłączną częścią praktyk BDSM. Istnieją także społeczności i grupy, które dostarczają wiedzy, wsparcia i bezpiecznego miejsca dla osób praktykujących BDSM.

Ważne jest również zrozumienie, że nie wszyscy ludzie interesują się BDSM i preferencje seksualne każdej osoby są indywidualne. Niezależnie od tego, jakie są czyjeś preferencje, najważniejsze jest, aby wszelkie aktywności seksualne były wykonywane z pełnym zrozumieniem, zgodą i szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych stron.

BDSM to skrótowiec oznaczający kombinację różnych praktyk seksualnych, które obejmują następujące elementy:

Bondage (Wiązanie):
Obejmuje to używanie taśm, kajdanek, lin czy innych narzędzi w celu związania partnera lub partnerki. Celem jest ograniczenie ruchów lub wywołanie uczucia bezbronności.

Discipline (Dyscyplina):
W kontekście BDSM, dyscyplina odnosi się do ustanawiania reguł i kar w celu kontroli zachowań lub czerpania przyjemności z karania bądź bycia ukaranym.

Dominance (Dominacja):
Chodzi o przejęcie kontroli nad partnerem lub partnerką w sposób fizyczny, emocjonalny lub oba, zgodnie z uprzednio ustalonymi granicami i umówionymi rolami.

Submission (Poddanie się):
Oznacza akceptację dominacji drugiej osoby oraz podporządkowanie się jej w określonych sytuacjach. Osoba poddana wyraża zgodę na to, żeby dominująca osoba miała nad nią kontrolę.

Sadism (Sadysta):
Osoba, która czerpie przyjemność lub satysfakcję z zadawania bólu, psychicznego lub fizycznego, partnerowi lub partnerce.

Masochism (Masochoizm):
Osoba, która czerpie przyjemność lub satysfakcję z odczuwania bólu, psychicznego lub fizycznego, nałożonego na nią przez partnera lub partnerkę.

BDSM jest zróżnicowanym obszarem, w którym uczestnicy działają na zasadzie dobrowolności i zgody. Komunikacja, zaufanie i umówione granice są kluczowe w praktykowaniu BDSM, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich zaangażowanych osób. BDSM może być zarówno sposobem na wzbogacenie życia seksualnego, jak i na eksplorację różnych aspektów kontroli, emocji i przyjemności. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy mieli pełne zrozumienie i akceptację w stosunku do praktyk, które podejmują, oraz by byli odpowiednio przygotowani do zabezpieczenia swojego fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa.

    BDSM Fakty i mity, Relacja BDSM, BDSM co to, BDSM relacja, co to BDSM, BDSM skrót, BDSM relacja, BDSM-Beziehung

BDSM